FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”

Asociatia Valea Mostistei este o asociatie non profit, care functioneaza conform legislatiei in vigoare, dupaOrdonanta 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Proiectul FLAG VALEA MOSTISTEI este finantat din cadrul Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii Europene 4, Obiectiv Specific 4, Masura III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare local? plasate sub responsabilitatea comunit??ii (inclusiv costuri de func?ionare ?i animare) .

 Teritoriul acoperit de SDL:

1. Orasul Fundulea

2. Orasul Lehliu Gara

3. Comuna Frasinet

4. Comuna Gurbanesti

5. Comuna Ieana

6. Comuna Luica

7. Comuna Lupsanu

8. Comuna Nana

9. Comuna Nicolae Balcescu

10. Comuna Sarulesti

11. Comuna Tamadau Mare

12. Valea Argovei

 Parteneri:

 

Nr. crt.

Statut juridic

Denumire partener

1

 

Parteneri publici

1. Orasul Fundulea

2. Orasul Lehliu Gara

3. Comuna Frasinet

4. Comuna Gurbanesti

5. Comuna Ieana

6. Comuna Luica

7. Comuna Lupsanu

8. Comuna Nana

9. Comuna Nicolae Balcescu

10. Comuna Sarulesti

11. Comuna Tamadau Mare

12. Valea Argovei

Procent din total membri FLAG

        37,5%

 

2

Parteneri priva?i

1.    Costea Voicu Ion Intreprindere Individuala

2.    Agrosil II SRL

3.    Fish 99 SRL

4.    Hunter Triumf 94 SRL

5.    Maia Cris SRL

6.    Martagiu R. Ionut Valentin Intreprindere Individuala

7.    SC Euro Fish SRL

8.    SC ArgoFish SRL

9.    SC Cristian Georgian SRL

10. SC Davaly Grup SRL

11. SC AcvamanStef SRL

12. SC Danutz Casa SRL

13. SC Oceanis Company SRL

14. SC RelCom Mia Acva Impex SRL

15. SC Daromax Pro Fish SRL

16. PFA Mihnea Constantin

17. SC Sticerom SA

3

Societate civil?

1. ASOCIATIA IMPREUNA VOM REUSI

2. Asociatia GAL pentru dezvoltare economica si promovarea incluziunii sociale KAPITAL

 

3. AsociatiaImpreuna pentru Valea Agrovei - IVA