FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”

 


 

Masura 1.1 – Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin crestereaproductivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale.

 

Alocare financiara – 370.000 euro

 

Domeniul de ac?iune:

·    Crestereacapacitatii de furnizare a pesteluiproapat /procesat, obtinut din zona pescareasca, si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncta de vanzare igienice si modernizate

·    Investitii inovative pentru zona cu potential de generare de venituri (camere de luat vederi,supraveghere balta, energii regenerabile, furaje specifice, etc)

·    Realizarea de investitii in fermele de acvacultura pentru crestereacalitatii si a valorii produselor/diversificarea activitatilor din ferma

·    Implementarea de noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a manangementului prin inovare

·    Formarea si perfectionarea pentru crearea si mentinerea locurilor de munca in toate etapele activitatii de pescuit, comercial, acvacultura, activitati alternative si complementare

 

Tipuri de ac?iuni (exemple)

·         realizarea de investitii inovative cu potential de generare de venituri (crestere intensiva-viviere, raci, melci, energii regenerabile, producerea furajelor specific, pesti decorative, etc);

·    asigura capacitate de furnizarea de peste proaspat/procesat obtinut din zona pescareasca si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncte de vanzare igienice si modernizate;

·    realizarea de investitii in fermele de acvacultura, pentru crestereacalitatii si valorii adaugate a produselor/diversificarea activitatilor din ferma;

·    noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a managementului prin inovare.

 

 

·         Masura 1.2 Subpagina

 

Masura 1.2 - Dezvoltarea infrastructurii specific sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru sustinerea unui sector pescaresc si de acvacultura competitive si viabil.

 

Alocare financiara – 450.000 euro

 

Domeniul de ac?iune:

·    Dezvoltarea bazei de procesare, incurajareavanzarii in magazine proprii fixe sau mobile sustinute de planuri de marketing al produselor pentru producatori.

·    Dezvoltarea activitatii de pescuit comercial prin investitii in echipamente de pescuit moderne si instituirea de programe de monitorizare si protectia mediului in vederea protectiei si conservarii resurselor piscicole si eliminarea poluarii.

·    Infiintarea/imbunatatirea infrastructurii specifice activitatii de pescuit prin eficarea sau modernizarea de centre de prima vanzare, puncte de depozitare, toate in scopul imbunatatiriiconditiilor de munca, valorificarii superioare a produselor printr-un lant scurt al vanzarilor.

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·    incurajareaprocesarii si vanzarii in magazine fixe sau mobile sustinute de planuri de marketing al produselor pentru producatori (lantul scurt al vanzarii)

·    sustinereaactivitatii de pescuit commercial, prin achizitii de echipamente moderne de pecuit.

·    infiintarea/imbunatatirea infrastructurii specifice activitaii de pescuit (puncte de vanzare, de depozitare) in scopul eficientizariiactivitatilor de pescuit si a valorificarii superioare a produselor.

 


Masura 2.1 – Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei

 

Alocare financiara – 750.000 euro

 

Domeniul de ac?iune:

·    Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru valorificarea partimoniului natural, material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii  specifice  zonei limitrofe a rauluiMostistea si a bazinului sau hidrografic.

·    Infrastructur? de mici dimensiuni pentru a îmbun?t??i mediul de via?? în zonele de pescuit: înfiin?area de parcuri tematice, mini baze sportive multi-functionale;

·    Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.

·    Actiuni de promovare a specificului local

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·    Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru valorificarea partimoniului natural, material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii  specifice  zonei limitrofe a rauluiMostistea si a bazinului sau hidrografic.

·    Infrastructur? de mici dimensiuni pentru a îmbun?t??i mediul de via?? în zonele de pescuit: înfiin?area de parcuri tematice, mini baze sportive multi-functionale;

·    Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.

·    organizare re evenimente ciclice, itinerante: festivaluri, targuri cu specific pescaresc cu rol de promovare, informare si publicitate si dezvoltarea coeziunii sociale.

 

 

·         Masura 2.2Subpagina

Masura 2.2 – Calitatea mediului inconjurator si bio-diversitatea

 

Alocare financiara – 30.000 euro

 

Domeniul de ac?iune:

·         Protectia si conservarea resurelor piscicole, eliminarea poluarii, prin elaborarea de studii si instituirea de programe de monitorizare si protectia a mediului.

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·         Protectia si conservarea resurelor piscicole, eliminarea poluarii, prin elaborarea de studii si instituirea de programe de monitorizare si protectia a mediului