FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”


MASURA 1.1
Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale.

GHIDUL SOLICITANTULUI AVIZAT MADR - descarca AICI!

ANEXELE AVIZATE DESCHIDE AICI!

 Alocare financiara – 370.000 euro

 Domeniul de ac?iune:

·    Crestereacapacitatii de furnizare a pesteluiproapat /procesat, obtinut din zona pescareasca, si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncta de vanzare igienice si modernizate

·    Investitii inovative pentru zona cu potential de generare de venituri (camere de luat vederi,supraveghere balta, energii regenerabile, furaje specifice, etc)

·    Realizarea de investitii in fermele de acvacultura pentru crestereacalitatii si a valorii produselor/diversificarea activitatilor din ferma

·    Implementarea de noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a manangementului prin inovare

·    Formarea si perfectionarea p


entru crearea si mentinerea locurilor de munca in toate etapele activitatii de pescuit, comercial, acvacultura, activitati alternative si complementare

 Tipuri de ac?iuni (exemple)

·         realizarea de investitii inovative cu potential de generare de venituri (crestere intensiva-viviere, raci, melci, energii regenerabile, producerea furajelor specific, pesti decorative, etc);

·    asigura capacitate de furnizarea de peste proaspat/procesat obtinut din zona pescareasca si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncte de vanzare igienice si modernizate;

·    realizarea de investitii in fermele de acvacultura, pentru crestereacalitatii si valorii adaugate a produselor/diversificarea activitatilor din ferma;

·    noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a managementului prin inovare.

ANEXE EDITABILE -DESCARCA AICI!

Nr.

crt.

Denumire Document

Descarcare document

1.

Anexa A - Declara?ie de angajament

Descarca  

2.

Anexa B - Declara?ie pe propria r?spundere privind evitarea dublei finan??ri

Descarca

3.

Anexa C - Declara?ia de eligibilitate

Descarca

4.

Anexa D - Declara?ia privind respectarea principiului egalit??ii de ?anse

Descarca

5.

Anexa E - Declara?ia pe propria r?spundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014

Descarca

6.

Anexa F - Declara?ie privind eligibilitatea TVA Anexa

Descarca


7.

Anexa G - Declara?ie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Descarca

8.

Anexa G1 – Declara?ie pe proprie r?spundere privind ajutoarele de minimis

Descarca

9.

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca

10.

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Descarca

11.

Anexa 1 – Instruc?iuni de completare a Cererii de finan?are

Descarca

12.

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca

13.

Anexa 2C - Lista de verificare a conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii.

Descarca

14.

Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contract?rii

Descarca

15.

Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativ? - Economica

Descarca

16.

Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica

Descarca

17.

Anexa 4 – Grila de selec?ie.

Descarca

18.

Anexa 5 - Notificare informa?ii suplimentare

Descarca

19.

Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selec?ie

Descarca

20.

Anexa 7 - Contract Finan?are

Descarca

21.

Anex a 8 - Memoriu justificativ

Descarc


22.

Anexa 9 – Planul de afaceri

Descarca

23.

Anexa 10 – Formular de identificare financiar?

Descarca

24.

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiec?iilor financiare

Descarca

25.

Anexa 12 – M?suri de informare ?i publicitate

Descarca

26.

Anexa 13 – Solicitare de renun?are la Cererea de finan?are

Descarca

27.

Anexa 14 – Graficul de Rambursare

Descarca

28.

Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis

Descarca

29.

 

Anexa_Anexe financiare

Descarca