FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”


MASURA 1.1
Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale.

 Alocare financiara – 370.000 euro

 Domeniul de ac?iune:

·    Crestereacapacitatii de furnizare a pesteluiproapat /procesat, obtinut din zona pescareasca, si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncta de vanzare igienice si modernizate

·    Investitii inovative pentru zona cu potential de generare de venituri (camere de luat vederi,supraveghere balta, energii regenerabile, furaje specifice, etc)

·    Realizarea de investitii in fermele de acvacultura pentru crestereacalitatii si a valorii produselor/diversificarea activitatilor din ferma

·    Implementarea de noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a manangementului prin inovare

·    Formarea si perfectionarea p


entru crearea si mentinerea locurilor de munca in toate etapele activitatii de pescuit, comercial, acvacultura, activitati alternative si complementare

 Tipuri de ac?iuni (exemple)

·         realizarea de investitii inovative cu potential de generare de venituri (crestere intensiva-viviere, raci, melci, energii regenerabile, producerea furajelor specific, pesti decorative, etc);

·    asigura capacitate de furnizarea de peste proaspat/procesat obtinut din zona pescareasca si valorificarea prin vanzare in piete de peste/puncte de vanzare igienice si modernizate;

·    realizarea de investitii in fermele de acvacultura, pentru crestereacalitatii si valorii adaugate a produselor/diversificarea activitatilor din ferma;

·    noi tehnici de pescuit, imbunatatirea proceselor si a managementului prin inovare.

ANEXE EDITABILE -DESCARCA AICI!

Nr.

crt.

Denumire Document

Descarcare document

1.

Anexa A - Declara?ie de angajament

Descarca  

2.

Anexa B - Declara?ie pe propria r?spundere privind evitarea dublei finan??ri

Descarca

3.

Anexa C - Declara?ia de eligibilitate

Descarca

4.

Anexa D - Declara?ia privind respectarea principiului egalit??ii de ?anse

Descarca

5.

Anexa E - Declara?ia pe propria r?spundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014

Descarca

6.

Anexa F - Declara?ie privind eligibilitatea TVA Anexa

Descarca


7.

Anexa G - Declara?ie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Descarca

8.

Anexa G1 – Declara?ie pe proprie r?spundere privind ajutoarele de minimis

Descarca

9.

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca

10.

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Descarca

11.

Anexa 1 – Instruc?iuni de completare a Cererii de finan?are

Descarca

12.

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca

13.

Anexa 2C - Lista de verificare a conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii.

Descarca

14.

Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contract?rii

Descarca

15.

Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativ? - Economica

Descarca

16.

Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica

Descarca

17.

Anexa 4 – Grila de selec?ie.

Descarca

18.

Anexa 5 - Notificare informa?ii suplimentare

Descarca

19.

Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selec?ie

Descarca

20.

Anexa 7 - Contract Finan?are

Descarca

21.

Anex a 8 - Memoriu justificativ

Descarc


22.

Anexa 9 – Planul de afaceri

Descarca

23.

Anexa 10 – Formular de identificare financiar?

Descarca

24.

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiec?iilor financiare

Descarca

25.

Anexa 12 – M?suri de informare ?i publicitate

Descarca

26.

Anexa 13 – Solicitare de renun?are la Cererea de finan?are

Descarca

27.

Anexa 14 – Graficul de Rambursare

Descarca

28.

Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis

Descarca

29.

 

Anexa_Anexe financiare

Descarca