FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”

Masura 1.2 
Dezvoltarea infrastructurii specific sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru sustinerea unui sector pescaresc si de acvacultura competitive si viabil.

GHIDUL SOLICITANTULUI AVIZAT MADR - descarca AICI!
ANEXELE AVIZATE DESCHIDE AICI! 

 

Alocare financiara – 450.000 euro

 Domeniul de ac?iune:

·    Dezvoltarea bazei de procesare, incurajareavanzarii in magazine proprii fixe sau mobile sustinute de planuri de marketing al produselor pentru producatori.

·    Dezvoltarea activitatii de pescuit comercial prin investitii in echipamente de pescuit moderne si instituirea de programe de monitorizare si protectia mediului in vederea protectiei si conservarii resurselor piscicole si eliminarea poluarii.

·    Infiintarea/imbunatatirea infrastructurii specifice activitatii de pescuit prin eficarea sau modernizarea de centre de prima vanzare, puncte de depozitare, toate in scopul imbunatatiriiconditiilor de munca, valorificarii superioare a produselor printr-un lant scurt al vanzarilor.

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·    incurajareaprocesarii si vanzarii in magazine fixe sau mobile sustinute de planuri de marketing al produselor pentru producatori (lantul scurt al vanzarii)

·    sustinereaactivitatii de pescuit commercial, prin achizitii de echipamente moderne de pecuit.

·    infiintarea/imbunatatirea infrastructurii specifice activitaii de pescuit (puncte de vanzare, de depozitare) in scopul eficientizariiactivitatilor de pescuit si a valorificarii superioare a produselor.

Nr.

crt.

Denumire Document

Descarcare document

1.

Anexa A - Declara?ie de angajament

Descarca

2.

Anexa B - Declara?ie pe propria r?spundere privind evitarea dublei finan??ri

Descarca

3.

Anexa C - Declara?ia de eligibilitate

Descarca

4.

Anexa D - Declara?ia privind respectarea principiului egalit??ii de ?anse

Descarca

5.

Anexa E - Declara?ia pe propria r?spundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014

Descarca

6.

Anexa F - Declara?ie privind eligibilitatea TVA Anexa

Descarca

7.

Anexa G - Declara?ie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Descarca

8.

Anexa G1 – Declara?ie pe proprie r?spundere privind ajutoarele de minimis

Descarca

9.

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca

10.

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Descarca

11.

Anexa 1 – Instruc?iuni de completare a Cererii de finan?are

Descarca

12.

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca

13.

Anexa 2C - Lista de verificare a conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii.

Descarca

14.

Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contract?rii

Descarca

15.

Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativ? - Economica

Descarca

16.

Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica

Descarca

17.

Anexa 4 – Grila de selec?ie.

Descarca

18.

Anexa 5 - Notificare informa?ii suplimentare

Descarca

19.

Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selec?ie

Descarca

20.

Anexa 7 - Contract Finan?are

Descarca

21.

Anexa 8 - Memoriu justificativ

Descarca

22.

Anexa 9 – Planul de afaceri

Descarca

23.

Anexa 10 – Formular de identificare financiar?

Descarca

24.

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiec?iilor financiare

Descarca

25.

Anexa 12 – M?suri de informare ?i publicitate

Descarca

26.

Anexa 13 – Solicitare de renun?are la Cererea de finan?are

Descarca

27.

Anexa 14 – Graficul de Rambursare

Descarca

28.

Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis

Descarca

29.

 

Anexa_Anexe financiare

Descarca