FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”


Masura 2.1 

Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei

  GHIDUL SOLICITANTULUI AVIZAT MADR - descarca AICI!
Nota justificativa modificare GHID MASURA 2.1 ANUL 2022  

GHID MASURA 2.1 ANUL 2022  

Anexa 2 C - Lista verificare conformitate revizie 3 ANUL 2022  

Anexa 3 (T) - Grila de evaluare calitativa - TEHNICA M1.1, M1.2, M2.1 - R1 ANUL 2022  

Anexa 4 - Grila de selectie 2022 ANUL 2022  


ANEXELE AVIZATE DESCHIDE
AICI!

Alocare financiara – 750.000 euro

  Domeniul de ac?iune:

·    Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru valorificarea partimoniului natural, material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii  specifice  zonei limitrofe a rauluiMostistea si a bazinului sau hidrografic.

·    Infrastructur? de mici dimensiuni pentru a îmbun?t??i mediul de via?? în zonele de pescuit: înfiin?area de parcuri tematice, mini baze sportive multi-functionale;

·    Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.

·    Actiuni de promovare a specificului local

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·    Consolidarea infrastructurii si a serviciilor necesare pentru valorificarea partimoniului natural, material si imaterial, traditii si obiceiuri, mestesuguri din sfera tematica a pescuitului si a acvaculturii  specifice  zonei limitrofe a rauluiMostistea si a bazinului sau hidrografic.

·    Infrastructur? de mici dimensiuni pentru a îmbun?t??i mediul de via?? în zonele de pescuit: înfiin?area de parcuri tematice, mini baze sportive multi-functionale;

·    Diversificarea activitatilor economice in zona pescareasc: pensiuni, restaurante cu specific pescaersc; turism cu specific pescaresc; pescuit sportiv, educational; activitati de mediu aferente pescuitului: colectarea selecgtiva a deseurilor, instruirea pescarilor sportive, pescuit sustenabil.

·    organizare re evenimente ciclice, itinerante: festivaluri, targuri cu specific pescaresc cu rol de promovare, informare si publicitate si dezvoltarea coeziunii sociale.

ANEXE EDITABILE - DESCARCA AICI!

Nr.

crt.

Denumire Document

Descarcare document

1.

Anexa A - Declara?ie de angajament

Descarca

2.

Anexa B - Declara?ie pe propria r?spundere privind evitarea dublei finan??ri

Descarca  

3.

Anexa C - Declara?ia de eligibilitate

Descarca

4.

Anexa D - Declara?ia privind respectarea principiului egalit??ii de ?anse

Descarca

5.

Anexa E - Declara?ia pe propria r?spundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014

Descarca

6.

Anexa F - Declara?ie privind eligibilitatea TVA Anexa

Descarca

7.

Anexa G - Declara?ie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Descarca

8.

Anexa G1 – Declara?ie pe proprie r?spundere privind ajutoarele de minimis

Descarca

9.

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca

10.

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Descarca

11.

Anexa 1 – Instruc?iuni de completare a Cererii de finan?are

Descarca

12.

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca

13.

Anexa 2C - Lista de verificare a conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii.

Descarca

14.

Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contract?rii

Descarca

15.

Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativ? - Economica

Descarca

16.

Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica

Descarca

17.

Anexa 4 – Grila de selec?ie.

Descarca

18.

Anexa 5 - Notificare informa?ii suplimentare

Descarca

19.

Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selec?ie

Descarca

20.

Anexa 7 - Contract Finan?are

Descarca

21.

Anexa 8 - Memoriu justificativ

Descarca  

22.

Anexa 9 – Planul de afaceri

Descarca

23.

Anexa 10 – Formular de identificare financiar?

Descarca

24.

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiec?iilor financiare

Descarca

25.

Anexa 12 – M?suri de informare ?i publicitate

Descarca

26.

Anexa 13 – Solicitare de renun?are la Cererea de finan?are

Descarca

27.

Anexa 14 – Graficul de Rambursare

Descarca

28.

Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis

Descarca

29.

 

Anexa_Anexe financiare

Descarca