FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”

Masura 2.2 

 Calitatea mediului inconjurator si bio-diversitatea

 GHIDUL SOLICITANTULUI AVIZAT MADR - descarca AICI!

ANEXELE AVIZATE DESCHIDE AICI!


Alocare financiara – 30.000 euro

 

Domeniul de ac?iune:

·         Protectia si conservarea resurelor piscicole, eliminarea poluarii, prin elaborarea de studii si instituirea de programe de monitorizare si protectia a mediului.

 

Tipuri de ac?iuni (exemple):

·         Protectia si conservarea resurelor piscicole, eliminarea poluarii, prin elaborarea de studii si instituirea de programe de monitorizare si protectia a mediului


Nr.

crt.

Denumire Document

Descarcare document

1.

Anexa A - Declara?ie de angajament

Descarca

2.

Anexa B - Declara?ie pe propria r?spundere privind evitarea dublei finan??ri

Descarca  

3.

Anexa C - Declara?ia de eligibilitate

Descarca  

4.

Anexa D - Declara?ia privind respectarea principiului egalit??ii de ?anse

Descarca  

5.

Anexa E - Declara?ia pe propria r?spundere în conformitate cu art.10 alin.5 din Reg. 508/2014

Descarca  

6.

Anexa F - Declara?ie privind eligibilitatea TVA Anexa

Descarca  

7.

Anexa G - Declara?ie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Descarca  

8.

Anexa G1 – Declara?ie pe proprie r?spundere privind ajutoarele de minimis

Descarca  

9.

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca  

10.

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Descarca  

11.

Anexa 1 – Instruc?iuni de completare a Cererii de finan?are

Descarca  

12.

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca  

13.

Anexa 2C - Lista de verificare a conformit??ii administrative ?i eligibilit??ii.

Descarca  

14.

Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contract?rii

Descarca  

15.

Anexa 3 (E)- Grila De Evaluare Calitativ? - Economica

Descarca  

16.

Anexa 3 (T)- Grila de Evaluare Calitativa - Tehnica

Descarca  

17.

Anexa 4 – Grila de selec?ie.

Descarca  

18.

Anexa 5 - Notificare informa?ii suplimentare

Descarca  

19.

Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selec?ie

Descarca  

20.

Anexa 7 - Contract Finan?are

Descarca  

21.

Anexa 8 - Memoriu justificativ

Descarca  

22.

Anexa 9 – Planul de afaceri

Descarca  

23.

Anexa 10 – Formular de identificare financiar?

Descarca  

24.

Anexa 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiec?iilor financiare

Descarca  

25.

Anexa 12 – M?suri de informare ?i publicitate

Descarca  

26.

Anexa 13 – Solicitare de renun?are la Cererea de finan?are

Descarca  

27.

Anexa 14 – Graficul de Rambursare

Descarca  

28.

Anexa lista codurile CAEN – schema de minimis

Descarca  

29.

 

Anexa_Anexe financiare

Descarca