FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”2022

ANUNT

Anunt prelungire Masura 2.1 - Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei - pana pe 26.08.2022  


Masura 2.1

Anunt lansare Masura 2.1 - Promovarea si valorificarea produselor si activitatilor specifice zonei  Nota justificativa modificare GHID MASURA 2.1 ANUL 2022  

GHID MASURA 2.1 ANUL 2022  

Anexa 2 C - Lista verificare conformitate revizie 3 ANUL 2022  

Anexa 3 (T) - Grila de evaluare calitativa - TEHNICA M1.1, M1.2, M2.1 - R1 ANUL 2022  

Anexa 4 - Grila de selectie 2022 ANUL 2022  


CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE DE PROIECTE PENTRU ANUL 2022  2021

LISTA PROIECTELOR SELECTATE ȘI PROPUSE PENTRU FINANȚARE DE  CĂTRE ASOCIATIA VALEA MOSTISTEI -  APEL 2 /2021 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA PROIECTELOR RESPINSE, RETRASE SI/SAU INTRATE IN REZERVA -APEL 2 /2021 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

RAPORT DE SELECTIE - APEL 2 /2021 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII -APEL 2/2021 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - APEL 2/2021 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor localeCALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE DE PROIECTE PENTRU ANUL 2021 - Revizie 2/01.11.2021


LISTA PROIECTELOR SELECTATE SI PROPUSE PENTRU FINANTARE DE CATRE ASOCIATIA VALEA MOSTISTEI -  APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale

LISTA PROIECTELOR RESPINSE, RETRASE SI/SAU INTRATE IN REZERVA - APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale
RAPORT DE SELECTIE - APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale


LISTA CERERILOR DE FINANTARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICAARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII - APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale


LISTA CERERILOR DE FINANTARE IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI OBTINUT -  APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITATII/NECONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR DEPUSE  - APEL 1/2021  MASURA 1.1. Dezvoltarea unitatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii,ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitati, diversificarea activitatilor si valorificarea resurselor locale


2020

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut - APEL 1/2020 - Masura 2.2 Calitatea mediului inconjurator si bio-diversitatea 
 

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre Asociatia Valea Mostistei - APEL 2/2020  - Masura M1.2. Dezvoltarea Infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru sustinerea unui setor pescaresc si de acvacultura competitiv si viabil.
LISTA PROIECTELOR RESPINSE, RETRASE SI/SAU INTRATE IN REZERVA PROIECTE DEPUSE APEL 1/2020 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

RAPORT DE SELECTIE APEL 1/2020 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT APEL 1/2020 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APEL 1/2020 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII/NECONFORMITATII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTE DEPUSE APEL 1/2020 MASURA 1.1. Dezvoltarea unitoatilor din domeniul pescuitului si acvaculturii, ca agenti economici viabili, prin cresterea productivitatii, diversificarea activitatilor si vlorificarea resurselor locale


LISTA PROIECTELOR SELECTATE ȘI PROPUSE PENTRU FINANȚARE DE  CĂTRE ASOCIATIA VALEA MOSTISTEI - APEL 4/2019 -M 1.2.  Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil      
LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII - APEL 4/2019 -M 1.2.  Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil      


LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - APEL 4/2019 -M 1.2.  Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil     

           

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITATII/NECONFORMITATII ADMNISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTE DEPUSE  APEL 4/2019 - MASAURA M1.2. Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit si acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil  

2019

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITATII/NECONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII - PROIECTE DEPUSE APEL 3/2019 - M 1.2LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT  APEL 2/2019 - MASURA 2.2.

LISTA CERERILOR DE FINANTARE DEPUSE IN CADRUL APELULUI 2/2019 - M 2.2 - Calitatea mediului inconjurator si biodiversitatea    LISTA PROIECTELOR RESPINSE, RETRASE SI/SAU INTRATE IN REZERVA APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI
  LISTA CERERILOR FINANTARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI
    LISTA CERERILOR DE FINANTARE IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI OBTINUT APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI   


Lista de verificare a conformitatii/neconformitatii administrative si eligibilitatii Apel2/2018 - masura 2.1.

Lista cererilor de finantare depuse in cadrul Apelului 2/2018 - masura 2.1

2018

Lista priectelor respinse, retrase si/sau intrate in rezerva proiecte depuse Apel 1/2018 - Masura 1.1     

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre Asociatia Valea Mostistei

Lista cererilor de finantare  a respinse in etapa de verificare a conformitatii adinistrative si a eligibilitatii

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut

Lista de verificare a conformitatii/neconformitatii administrative si eligibilitatii proiecte depuse Apel 1/2018 - Masura 1.1                

Lista cererilor de finantare depuse in cadrul Apelului 1/2018- Masura 1.1


                 

 NOTA privind reverificarea si reevaluarea cererii de finantare RO11100818016594


Lista poiectelor selectate si propuse pentru finantare  - apel 1/2018 Masura 1.1


LISTA DE VERIFICARE A CONFORMIT??II/NECONFORMITATII ADMINISTRATIVE ?I ELIGIBILIT??II

PROIECTE DEPUSE APEL 1/2018 - MASURA 1.1.