FLAG VALEA MOSTISTEI

Motto: ”Isus a folosit doi pesti pentru a hrani o multime de peste 5000 de persoane.”

M 1.1.


2019

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT  APEL 2/2019 - MASURA 2.2.

LISTA CERERILOR DE FINANTARE DEPUSE IN CADRUL APELULUI 2/2019 - M 2.2 - Calitatea mediului inconjurator si biodiversitatea    LISTA PROIECTELOR RESPINSE, RETRASE SI/SAU INTRATE IN REZERVA APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI
  LISTA CERERILOR FINANTARE RESPINSE IN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI A ELIGIBILITATII APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI
    LISTA CERERILOR DE FINANTARE IN ORDINEA DESCRESCATOARE A PUNCTAJULUI OBTINUT APEL 2 MASURA 2. 1. PROMOVAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR SI ACTIVITATILOR SPECIFICE ZONEI   


Lista de verificare a conformitatii/neconformitatii administrative si eligibilitatii Apel2/2018 - masura 2.1.

Lista cererilor de finantare depuse in cadrul Apelului 2/2018 - masura 2.1

2018

Lista priectelor respinse, retrase si/sau intrate in rezerva proiecte depuse Apel 1/2018 - Masura 1.1     

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare de catre Asociatia Valea Mostistei

Lista cererilor de finantare  a respinse in etapa de verificare a conformitatii adinistrative si a eligibilitatii

Lista cererilor de finantare in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut

Lista de verificare a conformitatii/neconformitatii administrative si eligibilitatii proiecte depuse Apel 1/2018 - Masura 1.1                

Lista cererilor de finantare depuse in cadrul Apelului 1/2018- Masura 1.1


                 

 NOTA privind reverificarea si reevaluarea cererii de finantare RO11100818016594


Lista poiectelor selectate si propuse pentru finantare  - apel 1/2018 Masura 1.1


LISTA DE VERIFICARE A CONFORMIT??II/NECONFORMITATII ADMINISTRATIVE ?I ELIGIBILIT??II

PROIECTE DEPUSE APEL 1/2018 - MASURA 1.1.